Környezetvédelem

Budapest környezeti állapotértékelése
Budapest helyi jelentőségű védett természeti területek (BTVT)

Városrendezés

Fővárosi településszerkezeti terv
Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ)
Városligeti építési szabályzat (VÉSZ)
Dunaparti Építési Szabályzat (DÉSZ)
Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT)

Városfejlesztés

Várostérkép

Építészeti Értékvédelem

Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége (FHV)