Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT)

A kivonat tartalma megegyezik az Fővárosi Szabályozási Keretterv 1. melléklet Területfelhasználás tervlapjának utolsó hatályos állapotával.

Hatályon kívül helyezve: 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet 23. § alapján. Hatálytalan: 2015. március 18-tól.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a fővárosi kerületi településrendezési eszközök változatlan hatályban tartása esetén 2018. december 31-ig, a 46. § (3) bekezdésének megfelelő módosításuk esetén 2016. december 31-ig alkalmazható.