Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ)

A Fővárosi Közgyűlés az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadta Budapest főváros rendezési szabályzatát (FRSZ), amely 2015. március 18-án lépett hatályba.

Az FRSZ célja a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása. Az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását tartalmazza a főváros teljes közigazgatási területére vonatkozóan. Telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz.