Városligeti építési szabályzat (VÉSZ)

A Fővárosi Közgyűlés a 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadta a Városligeti építési szabályzatot (VÉSZ), amely 2014. július 16-án lépett hatályba.

A rendelet hatálya a Budapest közigazgatási területén fekvő, Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Hermina út - Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út, valamint a Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti területe által határolt területre terjed ki.

A terv célja a terület építési rendjének és rendeltetésének meghatározása a helyi sajátosságoknak megfelelően. Telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket tartalmaz.