Környezetvédelem

Budapest környezeti állapotértékelése
Budapest helyi jelentőségű védett természeti területek (BTVT)