Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége (FHV)

Az építési törvény meghatározása alapján az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeit nemzetközi, országos és helyi építészeti örökség részeként kell kijelölni, fenntartani, megóvni, használni és bemutatni. A helyi építészeti örökség védelme a települési önkormányzatok feladata. Ennek megfelelően a törvényben kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

Az interaktív alkalmazás részletes Budapest térképen jeleníti meg a fővárosi helyi egyedi védettségű építményeket, épületegyütteseket, és a védettségekhez kapcsolódó egyéb adatokat, segítséget nyújtva ezzel az építészeti örökség megismeréséhez, kutatásához.

Az alkalmazásban megjeleníthető adatok tájékoztatásul szolgálnak. A fővárosi helyi védelemre vonatkozó, hatályos szabályokat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke e rendelet 4. mellékletében található. A jegyzékben szereplő helyrajzi számokkal jelölt ingatlanok teljes területe fővárosi helyi védelem alatt áll. Az ingatlanok a külön jelöléssel ellátott épületek építészeti értékeinek védelme érdekében lettek védelem alá vonva.

Az adatok feltöltése és ellenőrzése folyamatban!